Амандмани Зелених Србије на Предлог закона о министарствима

Народни посланик Иван Карић данас образлаже амандмане на Предлог закона о министарствима у Скупштини Србије.

Зелени Србије поднели су Скупштини Србије 3 амандмана на Предлог закона о министарствима, којима траже да се Министарству енергетике припоји и рударство, док се област заштите животне средине враћа у Министарство за природне ресурсе и просторно планирање. Такође, тражи се брисање послова који се односе на нуклеарна енергетска постројења за производњу електричне и топлотне енергије из делатности Министарства енергетике, развоја и животне средине, с обзиром да је у Србији до 2015. године на снази „Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у СФРЈ“, такозвани „Мораторијум на нуклеарке“.

„Министарство енергетике и рударства“

Предложеним амандманом се мења назив министарства у Министарство енергетике и рударства. Из надлежности министарства у предлогу Закона о министарствима изузимају се послови заштите животне средине, а додају сви послови из области рударства.

Послови управљања заштитом животне средине у Mинистарству енергетике које управља моћном корисничком делатнoшћу, највише загађује природу и животну средину, могу изгубити на значају и бити доведени у подређени, односно положај ,,немоћи“, у односу на захтеве корисника природних ресурса.

Послови рударства спадају у послове управљања корисничком делатношћу, односно дeлатношћу која троши ресурсе те је природно да се нађу у Mинистарству енергетике и рударства.
Еколошки принцип гласи: субјект који управља привредним делатностима који су корисници природних ресурса, не може да одређује правила њиховог коришћења. То важи у уређењу односа у надлежностима министарстава и обезбеђује еколошку управљачку равнотежу.

“Министарство животне средине, природних ресурса и просторног планирања

Предложеним амандманом се мења назив министарства у Министарство животне средине, природних ресурса и просторног планирања. Из надлежности министарства у предлогу Закона о министарствима изузимају се послови рударства, а додају сви послови из области животне средине.

Суштина послова у области екологије су послови заштите животне средине, одрживог развоја, управљање природним ресурима и управљање простором. Логично је да ови еколошки послови буду у надлежности и одговорности Министaрства животне средине, природних ресурса и просторног планирања.

Зелени Србије су се у формулисању ових амандмана водили еколошким принципом који гласи: субјект који управља привредним делатностима који су корисници природних ресурса, не може да одређује правила њиховог коришћења. То важи у уређењу односа у надлежностима министарстава и обезбеђује еколошку управљачку равнотежу.Ознаке:
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)