SKRIVENO BLAGO SRBIJE-LEKOVITO I AROMATIČNO BILJE

Još od davnina je poznata veština lečenja biljem. Vekovima se razvijala, negovala i prenosila kao nerazdvojni deo kulturne istorije čovečanstva. Toliko  se duboko utkala da u nekim civilizacijama i danas ima najveću primenu. Taj neosporeni značaj bilja i fitoterapije priznaje čak i zvanična medicina. Uz primenu sintetičkih hemijskih preparata, savremena medicina se oslanja i na tradicionalno lečenje biljem i sve manje zanemaruje fitoterapiju. U sve većem broju slučajeva u svojoj nemoći pred opakim bolestima se čak i potpuno oslanja na nju. Lekovito i aromatično bilje zbog svojih osobina, poseduje i začinski karakter i nalazi široku primenu u gastronomiji. Pogotovo u poslednjim decenijama, kada je svetski trend prirodan i pravilan način ishrane, kao i popularizacija organskog uzgoja.Prioritetna uloga lekovitog i aromatičnog bilja u kozmetičkoj industriji je takođe naglašena. Svetski proizvođači ove grane industrije, veći deo svog proizvodnog asortimana baziraju upravo na sirovinama dobijenim preradom ovog bilja. Ovo je sasvim dovoljno razloga da promenimo ugao gledanja na ovo zanemareno prirodno blago.

Na teritoriji Srbije samoniklo raste blizu sedam stotina biljnih vrsta, koja poseduju određena medicinska, terapeutska, kozmetička i začinska svojstva. Na razmišljanje nas navodi statistički podatak iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka koji glasi da je Srbija bila najveći izvoznik lekovitog bilja u Evropi. Naravno da je u današnjim uslovima to mesto izgubila, i daleko kaska za nekim drugim zemljama. Potencijal i želja da se vrati na poziciju glavnog izvoznika svakako postoji. Tome ide u prilog i činjenica da u Srbiji postoji oko pet hiljada berača i sakupljača lekovitog bilja. Berači su registrovani i okupljeni oko nekoliko društava. Ne mali broj je i uzgajivača koji plantažno uzgajaju kultivisane vrste. Svakako je prednost i netaknuti i nezagađeni pojedini areali  na teritoriji Srbije, koji bi još više doprineli na kvalitetu izvoznog biljnog materijala. Stručna obuka, ali i popularizacija branja i sakupljanja od strane društava svakako postoji, ali je nedovoljna. Neophodna je i pomoć države koja treba da prepozna veliki izvozni potencijal. Neophodno je proširiti postojeću mrežu otkupnih centara, a naročito subvencionisati proizvođače koji se odluče za uzgoj ovih biljnih kultura, jer je svetski trend potražnja kultivisanih vrsta sa plantaža u odnosu na samonikle. Neophodno je i uskladiti školovanje u poljoprivrednim školama. O lekovitom bilju se više nauči od predaka i sa stručnih skupova berača.

Neophodno je shvatiti značaj očuvanja prirodnih resursa. Mnogo je veliki broj samoniklih lekovitih vrsta, čiji je opstanak ugrožen, pa je shodno tome njihovo sakupljanje zabranjeno ili ograničeno. Da bi se potencijal prirodnih resursa autohtone samonikle flore Srbije sačuvao, sakupljanje i čuvanje lekovitog bilja mora biti uspešno i stručno izvedeno. Pri sakupljanju samonikle flore, neophodno je na terenu ostaviti trećinu ili četvrtinu biljaka nedirnuto, kako bi se nastavila i obnovila njihova reprodukcija. Ono što važi za nadzemne delove biljke, razlikuje se kod podzemnih delova. Njihovo sakupljanje podrazumeva odsecanje korenove glave i vraćanje u zemlju, kako bi se dogodine razvila nova jedinka.

Očuvanju ovog skrivenog blaga Srbije doprinosi i uvećanje organizovanog uzgoja. Posedujemo povoljne klimatske i geografske faktore za uzgoj a na ruku nam ide i raznolikost zemljišnih tipova, pa proizvodnja može biti velika po broju vrsta i količini. Uz pomoć države, ovaj tip agrara može biti i inicijator razvoja ruralnih krajeva i faktor zadržavanja stanovništva na selu. Mala su ulaganja, za početak uzgoja nisu potrebne velike obradive površine, ove vrste nisu toliko osetljive na promenljive klimatske faktore, angažovati radnu snagu unutar porodice, kako bi početna ulaganja bila što manja i dobit od prinosa bio što veći. Neophodno je i proširiti postojeću mrežu otkupnih stanica.

Takođe je preporučljivo u cilju ruralnog razvoja inkorporirati sakupljanje lekovitog bilja uz boravak u prirodi u argoturizam, koji u Srbiji poseduje ogroman potencijal. Omogućiti domaćim, a posebno stranim turistima kreativne radionice kako sakupiti, osušiti, napraviti sopstveni čaj od sakupljenih delova, koji su zdravstveni efekti bilja. Na kraju prikladna pakovanja u kojima bi poneli sakupljeno bilje i nezaboravne utiske  sa sobom.

Još jedan od načina za podizanje svesti o značaju lekovitog bilja bi bio formiranje aromatičnih vrtova. Većina ovih biljaka izgleda izuzetno lepo, poseduje kako dekorativne listove, tako i cvetove, dok istovremeno oko sebe šire aromatičan i lep miris. Pokrenuti akcije sađenja novih i uređenja već postojećih vrtova, naročito oko škola, izletišta, trgova, šetališta, zgrada državnih institucija…

Skriveno blago zelena budućnost Srbije.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)