ПРАВО НА ЗДРАВ ВАЗДУХ!

Зелени Ваљева поново позивају надлежне градске органе да омогуће грађанима Ваљева да у сваком моменту знају какав ваздух удишу. То значи да по угледу на неке друге градове или државне органе треба обезбедити континуирану информисаност грађана о степену загађења ваздуха, нарочито у зимском периоду, када због грејања долази до повећане концентрације штетних супстанци у ваздуху.

Ово значи да је потребно обезбедити аутоматски 24-часовни мониторинг квалитета ваздуха који ће омогућити да информације у сваком моменту буду видљиве на сајту Града Ваљева, а самим тим доступне из сата у сат (као температура ваздуха) и медијима за њихове информативне емисије.

Реакције на претходно саопштење „Ваљево се гуши“ од стране Завода за јавно здравље указују на недостатке система који наш град примењује, јер се сво време говори о просечним вредностима и оне упоређују са дозвољеним границама. Морамо разумети основну математику, да просечне вредности могу бити у границама дозвољеног иако је нека конкретна вредност током дана била преко дозвољене. Резултат тога је да Ваљевци не знају да ли у овом конкретном моменту можда постоји повећање загађења ваздуха.

У истој тој реакцији се каже и да „је степен загађења у граду у децембру прошле године био знатно нижи од децембра 2010. године, док су у јануару ове године евидентирана три дана са већом концентрацијом чађи у ваздуху“.

Ова констатација да је повећане концентрације штетних честица било у прошлости, нажалост грађанима Ваљева не може помоћи данас. Али је могло помоћи да смо имали систем за континуирани 24-часовни мониторинг који би грађанима указао на аеро загађење, што би за последицу имало смањено излагање загађеном ваздуху.

Зелени Србије, као нова политичка опција у нашој земљи и граду, не жели да о овим темама говори само из угла политике, већ и из угла струке. Због тога смо замолили проф. др Илију Брческог, са Хемијског факултета да нам и он прокоментарише наш захтев и реакције које су уследиле.

„Градови као што је Ваљево, који се налазе у котлинама могу зими имати повећану концентрацију штетних честица као последицу индивидуалног грејања јефтиним и лошим горивима. Због тога је важно успоставити системе информисања грађана. Важно је да се користе тренутне вредности концентрације честица, а не просечне. Просечне вредности нам не могу указати да ли у неком конкретном моменту постоји загађење, већ нам служе само за научно праћење трендова.“, каже проф. Др Илија Брчески са Хемијског факултета.

Због тога позивиамо и молимо градске органе да коначно озбиљно узму у разматрање и здравље Ваљеваца и да започну процес савременог опремања града аутоматским мерним станицама, чији ће подаци у сваком моменту бити доступни јавности. Доступни без посредника и тумача.

Зелени Србије су свесни да није могуће у индивидуалном грејању ограничити коришћење индустријских и јефтиних угљева и других огревних средстава, због економске ситуације, али градски органи су у обавезни да нам омогуће да знамо какав ваздух удишемо.

Грађани Ваљева и медији могу на следећим сајтовима да виде како су то решили неки други градови у нашој земљи. Градови у којима је еколошка свет много развијенија.

http://www.beoeko.com/

http://www.sepa.gov.rs/ams/xajax_data/eas_kvalitet_vazduha_1.php

http://www.zjzpa.org.rs/joomla/index.php/vazduh

Ваљево, 29. 01. 2012.

Зелени ВаљеваShare
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)