Zeleni Srbije na 4. Kongresu Evropske Zelene Partije u Parizu

Delegacija Zelenih Srbije, predvođena predsednikom Ivanom Karićem, učestvovala je na 4. Kongresu Evropske Zelene Partije, održanom u Parizu od 11. do 13. novembra 2011. godine. Na ovom velikom i značajnom skupu učestvovale su brojne zelene partije iz Evrope, a Zeleni Srbije su posebno vredne kontakte ostvarili sa partijama iz zemalja okruženja: Grčke, Bugarske, Rumunije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije.
U mnoštvu konstruktivnih diskusija i radionica, kao najvažnije za Zelene Srbije izdvojile su se sledeće:

1. Efikasan odgovor na populizam – fokus na inkluzivne poruke namenjene različitim ciljnim grupama i načine da se brzo i efikasno odgovori na populistička preterivanja i dezinformacije.

2. Novi Zeleni Dogovor (Green New Deal) – uspešni primeri sprovođenja novih zelenih politika, iskustva i veštine koje nam pomažu da se globalni primeri prilagode lokalnim, regionalnim i nacionalnim političkim uslovima.

3. Klimatske promene – diskusija o rezolucijama koje predstavljaju samu srž zelene politike, sa fokusom na saradnju i kooperaciju članica zelene porodice po ovom pitanju.

4. Balkanska mreža – specifičan cilj je jačanje zelenih partija i pokreta u širem regionu Balkana i organizovnje podrške i saradnje u forsiranju zelenih politika u građanskom društvu. Poseban izazov predstavlja činjenica da nisu sve balkanske zemlje članice Evropske Unije i da ne mogu sve podjednako efikasno da dele informacije, pa je uspostavljanje jedinstvene baze podataka način za prevazilaženje ovog problema.
Zeleni Srbije će učestovati na narednom sastanku balkanskih zelenih partija u Grčkoj. Ponudili su se da budu organizatori zimskog sastanka balkanske mreže.

5. Zeleni Istok – Zapad Dijalog (Green East West Dialogue) – već 20 godina predstavlja podršku zelenim partijama Istočne Evrope i nudi praktičnu pomoć u njihovom pozicioniranju na političkoj sceni.

6. Studija „Solidarnost i snaga“ Heinrich Bӧll Fondacije – davanje podstreka evropskoj saradnji u 5 glavnih oblasti: klima/energija, širenje/susedstvo, spoljna politika, poljoprivreda i ekonomija. Ova studija će biti polazna tačka za evropsku debatu, koju će u 2012. pokrenuti Zelena Evropska Fondacija (Green European Foundation).

7. Usvajanje Pariske Dekleracije – u okviru koje posebno mesto zauzima Hitna Rezolucija protiv novih nuklearnih postrojenja i skladišta nuklearnog otpada, koja je usvojena na predlog Zelenih Srbije.
Pored ovih, razmatrane su i teme: digitalnih prava, inkluzije Roma, ljudskih prava, industrijskih politika, Mediteranske mreže, spoljnih poslova, migracija, trgovinskih odnosa Evrope i Kine, Federacije Mladih Evropskih Zelenih i mnoge druge.Oznake: , , , , ,
Share
Komentari
  • EKOpolis network 22.11.2011 / 08:19

    Znacajan nastup i dobra promocija autenticnog “YELENOG POKRETA” u Srbiji.

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)