Saopštenje za javnost Glavnog odbora Zelenih Srbije

GLAVNI ODBOR   STRANKE  ZELENI SRBIJE, NA SVOJOJ SEDNICI ODRŽANOJ NA RTNJU  5. NOVEMBRA. 2011. GODINE, POVODOM  SAOPŠTENJA JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE“ O  ZAVRŠETKU GRADNJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA KOJI POTIČE IZ MEDICINSKIH USTANOVA, NAUČNO ISTRAZIVAČKIH ORGANIZACIJA I INDUSTRIJE U VINČI KOD BEOGRADA,  USVOJIO JE  IZJAVU KOJOM ZAHTEVA:

1. OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA STUDIJE O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU SA NAVOĐENJEM INSTITUCIJA KOJE SU RADILE PROCENU, KOJE SU PROCENU ODOBRILE PRILIKOM DONOŠENJA PLANSKIH DOKUMENATA, PROGRAMA ODLAGANJA I ODREĐIVANJA LOKACIJE.

2. OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI SA IZVEŠTAJEM O UČEŠĆU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI.

3.  NAVOĐENJE  SVIH ZNAČAJNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, A POSEBNO ONIH KOJI MOGU  NANETI ŠTETE ŽIVOTNOJ SREDINI, SA MERAMA ZAŠTITE.

4. S OBZIROM DA IZGRAĐENI OBJEKAT SPADA U KATEGORIJU  PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA I IZRADA   PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PRILIKOM IZRADE IDEJNOG PROJEKTA, KAO I PROJEKTA IZVEDENOG STANJA, ZELENI SRBIJE ZAHTEVAJU OBJAVLJIVANJE I TE PROCENE SA NAVOĐENJEM MOGUĆIH ŠTETNIH UTICAJA I MERA ZA NJIHOVO OTKLANJANJE, KAO I LISTU            PREDSTAVNIKA JAVNOSTI  KOJI SU UPOZNATI SA PROCENOM I NJIHOVE STAVOVE.

ZELENI SRBIJE IZRAŽAVAJU I DELE ZABRINUTOST GRAĐANA POVODOM MOGUĆEG SKLADIŠTENJA I PRERADE RADIOAKTIVNOG OTPADA U KOLIČINI OD PREKO 3 000 KUBIKA  U BLIZINI  DVOMILIONSKOG  GRADA.Share
Komentari
  • OKVALS 20.11.2011 / 05:42

    BRAVO ZELENI! ZATVORITE VINCU! NE TREBA NAM NUKLEARNI OTPAD!

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)