DA OČUVAMO MLADOST SRBIJE!

Zeleni Srbije povodom Međunarodnog dana mladih – 12.avgusta pozivaju sve uticajne političke faktore u zemlji da se ujedine oko jednog veoma važnog cilja: očuvanja i zaustavljanja odliva mladih obrazovanih ljudi  iz naše zemlje.

Podaci da je Srbija na drugom mestu u svetu po broju iseljavanja mladih, odnosno po “odlivu mozgova”  i da svaki drugi mladi čovek starosti 25 godina u našoj zemlji nema posao su alarmantni.
Poražavajući  je podatak da se u Srbiji, u odnosu na evropski prosek ulaže desetostruko manje u nauku, svega 0,3 odsto BDP  i da talentovani i obrazovani mladi ljudi umesto da stečeno znanje ulože u razvoj privrede i nauke sopstvene zemlje, kupuju karte u jednom pravcu za bekstvo iz nje.
Za poslednjih 25 godina Srbiju je napustilo preko 300 000 obrazovanih mladih u potrazi za boljim životom. Taj proces se nažalost ni nakon demokratskih promena 2000. godine  nije zaustavio.
Zato apelujemo na sve koji učestvuju u kreiranju državne politike, da uz pomoć stručne javnosti, naprave Hitan akcioni plan za opstanak mladih unutar naših granica, jer sa prirodnim priraštajem koji je u Srbiji već zabrinjavajuće nizak, ako ne zaustavimo odlazak mladih, veoma brzo  će srpski gradovi početi da liče na mnoga srpska sela koja su isključivo nastanjena starima, u odumiranju.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)