Dunav predstavlja razvojnu šansu Srbije

Zeleni Srbije povodom Dana Dunava ističu da je važnost Dunava neprocenjiva i da kao “reka saradnje”, Dunav predstavlja razvojnu šansu Srbije.

Dunav je zbog njegove lepote, biološke raznolikosti kojim se odlikuje, količine vode koju nosi, važno zaštititi od zagađenja i dalje devastacije, poručuju “Zeleni Srbije”.

Razvojne šanse najveće reke u Srbiji su, kako navode, ulaganja u turizam, zaštitu voda, vodoprivredu i to naročito mogućnostima koje pruža Dunavska strategija koja otvara mnoge evropske finansijske fondove.

Kako je saopšteno, neophodno je što pre početi sa pripremama za predpristupne, integrativne i IPA fondove koji se mogu iskoristiti za zaštitu dunavskog sliva od daljeg industrijskog i komunalnog zagađenja.

Prema misljenju “Zelenih Srbije”, iz tih fondova se mogu finansirati projekti koji se odnose na rekonstrukciju, obnovu ili izgradnju nasipa, obaloutvrda ili melioracionih kanala, kao i na izradu tehničke dokumentacije za potpuno nove vodoprivredne objekte.

Projekti, kako kažu, imaju za cilj da podignu nivo bezbednosti odbrane od poplava na spoljnim i unutrašnjim vodama, učine beogradsko priobalje funkcionalnijim i turistički atraktivnijim i da obezbede sigurniju plovidbu.

Kako ističu “Zeleni Srbije” kampanja o zaštiti Dunava, postaje sve važnija u Evropi, za život i budućnost preko 80 miliona ljudi koji žive u njegovom slivu i u Srbiji treba da dobije značaj kakav zaslužuje.

Dan Dunava je prvi put širom Evrope obeležen 29. juna 2004. i proslavlja se u svih trinaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava.

Centralna proslava međunarodnog Dana Dunava u Srbiji, zbog loših vremenskih uslova, odložena je za sedam dana i biće održana u subotu 9. jula, na keju u Zemunu.

www.pressonline.rsShare
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)