Osnovan Gradski odbor ZELENIH SRBIJE u Užicu

Vreme: 20. aprila 2011. godine
Mesto: Užice

Još jedan veliki grad na mapi ekološke partije ZELENI SRBIJE. U sredu 20.4.2011. godine osnovan je odbor političke partije ZELENIH u Užicu. Osnivačka skupština je održana u Gradskoj kući u Užicu uz prisustvo brojnih članova i simpatizera, ali i pripadnika lokalnih odbora drugih partija. Posebnu notu i značaj skupštini dali su članovi lokalnih građanskih inicijativa i udruženja koji su svojim diskusijama unapredili rad skupštine.

Svečanom i radnom delu prisustvovali su predsednik partije ZELENI SRBIJE Ivan Karić, predsednik IO Radiša Tošić i predsednik IO beogradskog odbora Goran Puzović.

Nakon glasanja formiran je Gradski odbor na čelu sa predsednikom Zoranom Pavlovićem. Izabrani potpredsednici stranke su Katarina Mićunović, Vlade Babić i Ruška Dabić. Za predsednika Izvršnog odbora izabran je Zoran Pavlović, a za potpredsednike Izvršnog odbora Stanka Milojević i Željko Dogandžić. Izabrani članovi Izvršnog odbora su: Julka Đurđević, Željko Tomić i Slavica Ostojić, a za sekretara stranke izbrana je Božana Petrović.

Užički region obuhvata površinu od 6.172 km2, što čini 7% površine Republike Srbije. U regionu živi 321.000 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine), što je 4,3% stanovnika Republike Srbije.

Po geografskom položaju Region se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, ograničen sa severa planinama Maljenom i Povlenom, sa juga rekom Uvcem, sa istoka visovima Ovčarom i Kablarom i sa zapada rekom Drinom. Nalazi se na tromeđi Republike Srbije, Republike Crne Gore i Republike Srpske. Regionalni centra je Grad Užice sa 63.577 stanovnika.

Za teritoriju regiona se može reci da je visoka oblast i zbog toga u njenom najvećem delu preovladuje planinska klima. Ipak se severni i južni deo razlikuju po klimi. Južni, viši deo, ima planinsku klimu, a u nižim delovima, do 800 m. klima je umerenokontinentalna.

Po svojim karakteristikama i konfiguraciji tla, Užički region pripada brdsko-planinskom području i Evro-Sibirskom – Severno Američkom vegetativnom pojasu, u kome šume i šumsko zemljište čine 43% površine, a poljoprivredne površine 51% ukupne produktivne površine.

Region raspolaže značajnim šumskim potencijalom. Po površini šuma, Užički region se nalazi na prvom mestu u Srbiji i iznad je evropskih standarda (0,70 ha šume po stanovniku). Šume ovog Regiona bogate su šumskim plodovima (borovnice, jagode, kupine, pečurke i drugo), lekovitim biljem, a istovremeno su stanište niske i visoke divljači. U Regionu se nalaze planine Zlatibor, Tara, Zlatar, Golija kao i planinska šumska visoravan Jelova Gora.

Vodotokovi regionalnih reka: Drine, Uvca, Lima i Zapadne Morave predstavljaju veliki hidroenergetski potencijal koji još nije u potpunosti iskorišćen. U regionu postoji i veliki broj veštačkih akumulacija/Zaovine, Perućac, Vrutci, Ribničko jezero/ koji predstavljaju izvrstan potencijal za razvoj raznih vidova turizma: eko-turizam, omladinski – dečji turizam, posebni intresi/pecanje.Oznake: , , , ,
Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)