Seminar za zaposlene u vodoprivredi

Vreme: 20.-24.10.2010
Mesto: Vrnjačka Banja

U periodu od 20-24. oktobra 2010. godine u Vrnjačkoj Banji se održava 15. Seminar radnika vodoprivrede u organizaciji Javnog vodoprivrednog preduzeća „ BEOGRADVODE“ . Cilj seminara je razmena iskustva i primera dobre prakse u oblasti zaštite voda, odbrani od poplava, ekonomskim instrumentima i novim tehnologijama u vodoprivredi i podizanje ugleda i značaja vodoprivrede u sveopštem razvoju u Republici Srbiji.

Rad na 15. Seminaru radnika u vodoprivredi je podeljen u tri zasebne celine:

1. Stručni seminara „ Kap po kap – više znanja“ ;

2. Sajam mehanizacije i opreme;

3. Sportske igre radnika.

Na seminaru će posebna pažnja biti posvećena razmeni informacija, znanja i iskustva u oblasti vodoprivrede, kao i međusektorskom povezivanju svih aktera u ovoj oblasti, od donosioca odluka, preko javnih preduzeća, firmi koje se bave vodoprivrednom delatnošću i ostalih zainteresovanih strana.

Ivan Karić, predsednik stranke Zeleni Srbije, jedan je od organizatora seminara, u okviru svojih redovnih profesionalnih aktivnosti koje obavlja kao savetnik direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „ Beogradvode“ i rukovodilac odbrane od poplava na području grada Beograda. Ivan Karić na seminaru učestvuje i kao koautor tri stručna rada, u kojima su prikazane analize i dostignuća u oblasti odbrane od poplava:

ODBRANA OD POPLAVA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA JVP “ BEOGRADVODE“

JUN-JUL 2010. GODINE

S.Stojčić, M.Milovanović, I.Karić, A.Paunović, D.Vasić JVP “ Beogradvode“

UTICAJ ZACEVLJENJA KANALA USLED UBRZANE GRADNJE NA NJIHOVU FUNKCIJU ODBRANE OD POPLAVA

Ana Savatijević, Ivan Karić JVP “ Beogradvode“

PRES KLIPING TOKOM ODBRANE OD POPLAVA – ANALIZA

M.Milovanović, I. Karić, D.Savić, A.Zelić JVP „ Beogradvode“

Svim učesnicima Zeleni Srbije žele uspešan rad tokom seminara!Share
Komentari
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)