Dr Aleksandar Lučić – Biografija

dr lucic

LIČNE INFORMACIJE

Ime i prezime:                               Aleksandar Lučić

Datum rođenja:                                03.04.1977. godine

Mesto rođenja:                                Beograd

 

RADNO ISKUSTVO

·Naziv firme:                                Institut za šumarstvo, Beograd

·Vrsta posla ili sektor:             Rad u oblasti šumarstva

·Zanimanje ili pozicija:            Pomoćnik direktora

· Naziv firme:                               Nacionalni park Tara, Bajina Bašta (2013-2015)

· Vrsta posla ili sektor:            Nadzorni odbor

· Zanimanje ili pozicija:           Predsednik

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

  • Doktor biotehničkih nauka. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2007-2012
  • Magistar biotehničkih nauka. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 2004-2007
  • Diplomirani inženjer šumarstva. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, 1996-2003

Po ispunjenju uslova 29.09.2005. godine položio je  stručni ispit za radnike sa visokom i višom stručnom spremom zaposlene u organima državne uprave, pred ispitnom komisijom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije u Beogradu.

 

U 2007. godini obavio je dvomesečno usavršavanje pri Centru za šumsko seme u Liptovskom Hradoku u Republici Slovačkoj.

Objavio je 84 naučna rada, od toga 33 su međunarodni radovi.

 

Srpski – maternji jezik

Engleski -

1)konverzacija- vrlo dobra

2)čitanje- vrlo dobro

3)pisanje- dobro

Ruski -

1)konverzacija- dobra

2)čitanje- dobro

3)pisanje – dobro

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

 

Obučen za rad na računaru u programima: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer.

Vozačka dozvola: Poseduje vozačku dozvolu B kategorije