Др Александар Лучић – Биографија

dr lucic

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Име и презиме:                               Александар Лучић

Датум рођења:                                03.04.1977. године

Место рођења:                                Београд

 

РАДНО ИСКУСТВО

·Назив фирме:                                Институт за шумарство, Београд

·Врста посла или сектор:             Рад у области шумарства

·Занимање или позиција:            Помоћник директора

· Назив фирме:                               Национални парк Тара, Бајина Башта (2013-2015)

· Врста посла или сектор:            Надзорни одбор

· Занимање или позиција:           Председник

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ

  • Доктор биотехничких наука. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија, 2007-2012
  • Магистар биотехничких наука. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија, 2004-2007
  • Дипломирани инжењер шумарства. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија, 1996-2003

По испуњењу услова 29.09.2005. године положио је  стручни испит за раднике са високом и вишом стручном спремом запослене у органима државне управе, пред испитном комисијом Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије у Београду.

 

У 2007. години обавио је двомесечно усавршавање при Центру за шумско семе у Липтовском Храдоку у Републици Словачкој.

Објавио је 84 научна рада, од тога 33 су међународни радови.

 

Српски – матерњи језик

Енглески -

1)конверзација- врло добра

2)читање- врло добро

3)писање- добро

Руски -

1)конверзација- добра

2)читање- добро

3)писање – добро

ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ

 

Обучен за рад на рачунару у програмима: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer.

Возачка дозвола: Поседује возачку дозволу Б категорије